2023 LGS ve YKS’de Çıkarılan Konular

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kahrmanamaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından eğitime ara verildi. Ertelenen eğitimlerden sonra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS ve YKS sınavlarına girecek öğrencilerin son sınıf 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaklarını açıkladı.

Ülkemizde meydana gelen depremin ardından 10 ilde ikinci dönemde tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını, deprem bölgesindeki ailelerin isterlerse farklı illere öğrencilerini nakledebileceklerini ifade eden Özer, “Bu yıl LGS’de sadece 8’inci sınıfın birinci dönemi konuları dahil olacak. Yani 8. sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS’de 12. sınıfın 2. dönem konuları sınavda dahil olmayacak YKS’ye girecek öğrencilerimiz 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır” açıklamasında bulundu.  

Bu açıklama ile 2023 LGS Konularından 8. sınıf 2. dönem konuları ve YKS konularından 12. sınıf 2. dönem konuları çıkarılmış oldu.

2023 LGS’de Sorulacak Konular

Lgs Matematik 8. Sınıf 1. Dönem Konuları

 • Çarpanlar ve Katlar Konusu
 • Üslü İfadeler Konusu
 • Kare köklü İfadeler Konusu
 • Veri Analizi Konusu
 • Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu

Lgs Türkçe 8. Sınıf 1. Dönem Konuları

 • Fiilimsiler Konusu
 • Sözcükte Anlam Konusu
 • Söz Gruplarında Anlam Konusu
 • Deyimler ve Atasözleri Konusu
 • Cümlenin Öğeleri Konusu
 • Söz Sanatları Konusu
 • Yazım Kuralları Konusu
 • Noktalama İşaretleri Konusu
 • Cümlede Anlam Konusu
 • Metin Türleri Konusu
 • Cümle Türleri Konusu

Lgs Fen Bilimleri 8. Sınıf 1. Dönem Konuları

 • Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu
 • DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu
 • Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu
 • Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu

Lgs Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 8. Sınıf 1. Dönem Konuları

 • Kader İnancı Konusu
 • Zekat ve Sadaka Konusu
 • Din ve Hayat Konusu

Lgs İnkılap Tarihi 8. Sınıf 1. Dönem Konuları

 • Bir Kahraman Doğuyor Konusu
 • Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu
 • Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu

Lgs İngilizce 8. Sınıf 1. Dönem Konuları

 • Friendship Konusu
 • Teen Life Konusu
 • In The Kitchen Konusu
 • On The Phone Konusu
 • The Internet Konusu

12. sınıf 2. dönem YKS sınavından çıkarılan konular. 

12. Sınıf 2. Dönem Matematik Konuları

5. ÜNİTE:

 • Türev
 • Anlık Değişim Oranı ve Türev
 • Türevin Uygulamaları

6. ÜNİTE:

 • İntegral
 • Belirsiz İntegral
 • Belirli İntegral ve Uygulamaları

7. ÜNİTE:

 • Analitik Geometri
 • Çemberin Analitik İncelenmesi

12. Sınıf 2. Dönem Geometri Konuları

7. ÜNİTE:

 • Analitik Geometri
 • Çemberin Analitik İncelenmesi

12. Sınıf 2. Dönem Fizik Konuları

4. ÜNİTE:

 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
 • Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
 • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
 • Radyoaktivite

5. ÜNİTE:

 • Modern Fizik
 • Özel Görelilik
 • Kuantum Fiziğine Giriş
 • Fotoelektrik Olayı
 • Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

6. ÜNİTE:

 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
 • Görüntüleme Teknolojileri
 • Yarı İletken Teknolojisi
 • Süper İletkenler
 • Nanoteknoloji
 • Laser Işınları

12. Sınıf 2. Dönem Kimya Konuları

3. ÜNİTE:

 • Organik Bileşikler
 • Hidrokarbonlar
 • Fonksiyonel Gruplar
 • Alkoller
 • Eterler
 • Karbonil Bileşikleri
 • Karboksilik Asitler
 • Esterler

4. ÜNİTE:

 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
 • Fosil Yakıtlar
 • Alternatif Enerji Kaynakları
 • Sürdürülebilirlik
 • Nanoteknoloji

12. Sınıf 2. Dönem Biyoloji Konuları

3. ÜNİTE:

 • Bitki Biyolojisi
 • Bitkilerin Yapısı
 • Bitkilerde Madde Taşınması
 • Bitkilerde Eşeyli Üreme

4. ÜNİTE:

 • Canlılar ve Çevre
 • Canlılar ve Çevre

12. Sınıf 2. Dönem Coğrafya Konuları

2. ÜNİTE

 • Küresel Ticaret
 • Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler
 • Anadolu’nun Ekonomik Güç Simgesi: Tarihî Ticaret Yolları
 • Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
 • Türkiye Turizmi
 • Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekân İlişkisi
 • Türkiye’nin Kültürel Mirası
 • Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları
 • Türkiye’nin Turizm Politikaları
 • Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

3. ÜNİTE

 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Jeopolitik Konum
 • Kıtaların ve Okyanusların Önemindeki Değişimler
 • Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Etkileri
 • Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
 • Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Bölgesel Etkileri
 • Türk Kültürü Havzası
 • Ülkeler Arası Etkileşim
 • Teknolojik Gelişmelerin Kültürel ve Ekonomik Etkileri
 • Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler
 • Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler
 • Ülkelerin Bölgesel ve Küresel Ölçekte Doğal Kaynak Potansiyeli
 • Enerji Güzergahları ve Etkileri
 • Çatışma Bölgeleri

4. ÜNİTE:

 • Çevre ve Toplum
 • Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar
 • Doğal Çevrenin Sınırlılığı
 • Doğal Kaynakların Bilinçsiz Kullanımı ve Çevre Sorunları
 • Çevre Politikaları
 • Ülkelerin Çevre Sorunların Yaklaşımları
 • Çevre Sorunlarını Önlemede Bireye Düşen Görevler
 • Çevresel Örgütler
 • Çevre Anlaşmaları ve Etkileri
 • Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

12. Sınıf 2. Dönem İnkılap Tarihi Konuları

4. ÜNİTE:

 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • Atatürk Dönemi’nde İç Politikadaki Gelişmeler
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Başlıca Gelişmeler
 • İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler

5. ÜNİTE:

 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı
 • II. Dünya Savaşı’nda Türkiye
 • II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

6. ÜNİTE:

 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 • 1945-1950 Yılları Arasında Türkiye
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış Politikası
 • 1950’lerde Türkiye

7. ÜNİTE:

 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • 1960 Sonrasında Dünya Siyaseti
 • 1960’lardan itibaren Türk Dış Politikası
 • 1960-1990 Yılları Arasında Türkiye

8. ÜNİTE:

 • XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
 • 1990 Sonrasında Türkiye
 • 1990 Sonrasında Dünya’daki Gelişmeler ve Türkiye Etkileri

12. Sınıf 2. Dönem Edebiyat Konuları

4. ÜNİTE:

 • Roman
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1950 Arası) Türk Romanı
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1950-1980 Arası) Türk Romanı
 • 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman
 • Türk Dünyası Edebiyatında Roman
 • Dünya Edebiyatında Roman
 • Paragrafta Anlam

5. ÜNİTE:

 • Tiyatro
 • 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

6. ÜNİTE:

 • Deneme
 • Dünya Edebiyatında Deneme
 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1960 Arası) Deneme
 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1960 Sonrası) Deneme

7. ÜNİTE:

 • Söylev (Nutuk)
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Söylev
 • İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev
 • İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev

12. Sınıf 2. Dönem Din Kültürü Konuları

3. ÜNİTE:

 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
 • Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
 • Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
 • Yesevilik
 • Kadirilik
 • Rifailik
 • Mevlevilik
 • Nakşibendilik
 • Alevilik-Bektaşilik
 • Alevilik ve Bektaşilikte Temel Kavram ve Erkânlar
 • Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet

4. ÜNİTE:

 • Güncel Dini Meseleler
 • Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
 • İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
 • Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
 • Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
 • Kur’an’dan Mesajlar: En’âm suresi 151-152. Ayetler

5. ÜNİTE:

 • Hint ve Çin Dinleri
 • Hinduizm
 • Budizm
 • Konfüçyanizm
 • Taoizm

12. Sınıf 2. Dönem Yabancı Dil Konuları

 • 12.5 Psychology – Psikoloji
 • 12.6 Favors – İyilik
 • 12.7 News Stories – Haber Hikayeleri
 • 12.8 Alternative Energy – Alternatif Enerji
 • 12.9 Technology – Teknoloji
 • 12.10 Manners – Davranış, Tutum

12. Sınıf 2. Dönem Mantık Konuları

3. ÜNİTE:

 • Mantık ve Dil
 • Dilin Farklı Görevleri
 • Düşünce ve Dil İlişkisi
 • Dilin Görevleri
 • Bilgi Aktarma ve Dil
 • Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler
 • Anlama ve Tanımlara
 • Anlama
 • Tanımlama

4. ÜNİTE:

 • Sembolik Mantık
 • Sembolik Mantığa Giriş
 • Önermeler Mantığı
 • Önerme ve Yapısı
 • Basit ve Bileşik Önermeler
 • Önerme Eklemleri
 • Çıkarım
 • Sembolleştirme
 • Yorumlama
 • Doğruluk Çizelgesi
 • Çözümleyici Çizelge (Ağaç Yöntemi)
 • Niceleme Mantığı
 • Sembolleştirme
 • Temel Kavramlar
 • Temel Kurallar
 • Geçerlilik
 • Çok Değerli Mantık
 • Üç Değerli Mantık
 • Bulanık Mantık,

Sınav kapsamına alınmayan bazı konuların 9. 10. ve 11. sınıf müfredatında kısmen yer alması nedeniyle tüm konulara çalışmanızı öneririz.

1
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
2023 LGS ve YKS’de Çıkarılan Konular
Haber bültenimize abone olun ve tüm haberlerden anında haberdar olun.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

NE Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!